Historia w liceum

Historia w liceum

Wydawnictwo Nowa Era prezentuje publikacje: Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy – Szkoła ponadpodstawowa autorstwa Anety Niewęgłowskiej i Adama Kucharskiego (https://www.taniaksiazka.pl/poznac-przeszlosc-2-podrecznik-do-historii-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-i-technikum-zakres-podstawowy-szkola-ponadpodstawowa-adam-kucharski-p-1390702.html).

Treści zawarte w książce zostały opracowane zgodnie z wymogami aktualnej podstawy programowej nauczania historii w  zakresie podstawowym na etapie kształcenia szkół ponadpodstawowych i przekazane zostały w sposób przystępny dla młodzieży. Przejrzysta struktura podręcznika bardzo ułatwia uczniom owocne  korzystanie z publikacji. 

Co znajdziemy w podręczniku?

Zagadnienia omawiane w książce obejmują treści z zakresu epoki nowożytnej zredagowane przy użyciu prostego i zrozumiałego dla młodego człowieka języka. Najważniejsze wiadomości zostały w tekście dodatkowo wyróżnione, tak by uczeń szybko mógł odszukać potrzebne wiadomości. Po każdym dziale umieszczono zwięzłe podsumowania, dzięki którym możliwe jest urtwalenie wymaganego materiału i zweryfikowanie aktualnego poziomu opanowania zagadnień. Ten cel ułatwiają specjalnie opracowane osie czasu przedstawiające niezbędne informacje. Książka zawiera też liczne teksty źródłowe wraz z poleceniami, uczeń ma możliwość kształcenia takich umiejętności jak praca z tekstem, analiza danych statystycznych, selekcja i wartościowanie potrzebnych informacji, logiczne myślenie, odczytywanie niezbędnych danych z mapy. W publikacji zastosowano atrakcyjne dla młodzieży infografiki, które przybliżają mu wydarzenia historyczne i procesy na przestrzeni lat. Materiał został przedstawiony w sposób uporządkowany i chronologiczny, dzięki temu program nauczania historii w szkole ponadpodstawowej jest w pełni realizowany. w książce znajdziemy również ciekawostki historyczne i propozycje dodatkowych pozycji książkowych uzupełniających zawarte w publikacji zagadnienia.

Atrakcyjna szata graficzna książki czyni naukę przyjemniejszą i efektywniejszą, rozbudza zainteresowanie zagadnieniami historycznymi u uczniów. Podręcznik stanowi dużą pomoc dla młodzieży, która przygotowuje się do zdawania egzaminu dojrzałości z historii w zakresie podstawowym.

 

 

Nauka w szkole ponadpodstawowej

Nauka w szkole ponadpodstawowej

Integralną częścią uczenia się jest korzystanie z podręczników i innych publikacji. Dobrym przykładem może “Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy – Szkoła ponadpodstawowa“, który pomaga w nauce historii. Pozwala na rozumienie jej. Książka opracowana została przez Marcina Pawlaka i Adama Szwedę.

“Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy – Szkoła ponadpodstawowa” – podręcznik dla uczniów klas 2 szkół ponadpodstawowych

Publikacje do historii często są bardzo intersujące. Zawarte tam opowieści bardzo wciągają. Takie podręczniki to kopalnia wiedzy i informacji. Idealnie, jeśli do treści dołączone są różnego rodzaju elementy graficzne. Najczęściej są to obrazy lub zdjęcia znanych osobistości. One pomagają odkrywać ducha danej epoki. Tak zbudowana jest książka “Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy – Szkoła ponadpodstawowa“. Autorzy zadbali o to, by wzbudzała ona zainteresowanie uczniów. Tematy, jakie są poruszane w tej części dotyczą przede wszystkim:

  • odkryć geograficznych i podbojów kolonialnych,
  • rozwoju gospodarczego Europy,
  • reformacji i kontrreformacji,
  • złotego wieku w Polsce,
  • kultury i sztuki renesansu oraz oświecenia,
  • francuskiego absolutyzmu,
  • elekcji w Polsce,
  • kryzysu, który doprowadził do upadku Rzeczpospolitej Obojga Narodów,
  • życia, panowania i klęski Napoleona Bonaparte.

Publikacja “Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy – Szkoła ponadpodstawowa” jest pełna tekstów źródłowych, ciekawostek oraz map historycznych. Młodzież się, w jaki sposób korzystać z tych dobrodziejstw. Szczególną sekcja są podsumowania, które pomagają uporządkować przerobiony materiał. Książka ułatwia uczenie się do kartkówek i sprawdzianów. Może również zwiększyć zainteresowanie przedmiotem.