Nauka w szkole ponadpodstawowej

Nauka w szkole ponadpodstawowej

Integralną częścią uczenia się jest korzystanie z podręczników i innych publikacji. Dobrym przykładem może “Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy – Szkoła ponadpodstawowa“, który pomaga w nauce historii. Pozwala na rozumienie jej. Książka opracowana została przez Marcina Pawlaka i Adama Szwedę.

“Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy – Szkoła ponadpodstawowa” – podręcznik dla uczniów klas 2 szkół ponadpodstawowych

Publikacje do historii często są bardzo intersujące. Zawarte tam opowieści bardzo wciągają. Takie podręczniki to kopalnia wiedzy i informacji. Idealnie, jeśli do treści dołączone są różnego rodzaju elementy graficzne. Najczęściej są to obrazy lub zdjęcia znanych osobistości. One pomagają odkrywać ducha danej epoki. Tak zbudowana jest książka “Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy – Szkoła ponadpodstawowa“. Autorzy zadbali o to, by wzbudzała ona zainteresowanie uczniów. Tematy, jakie są poruszane w tej części dotyczą przede wszystkim:

  • odkryć geograficznych i podbojów kolonialnych,
  • rozwoju gospodarczego Europy,
  • reformacji i kontrreformacji,
  • złotego wieku w Polsce,
  • kultury i sztuki renesansu oraz oświecenia,
  • francuskiego absolutyzmu,
  • elekcji w Polsce,
  • kryzysu, który doprowadził do upadku Rzeczpospolitej Obojga Narodów,
  • życia, panowania i klęski Napoleona Bonaparte.

Publikacja “Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy – Szkoła ponadpodstawowa” jest pełna tekstów źródłowych, ciekawostek oraz map historycznych. Młodzież się, w jaki sposób korzystać z tych dobrodziejstw. Szczególną sekcja są podsumowania, które pomagają uporządkować przerobiony materiał. Książka ułatwia uczenie się do kartkówek i sprawdzianów. Może również zwiększyć zainteresowanie przedmiotem.