Poznać przeszłość 2
Historia w liceum

Historia w liceum

Wydawnictwo Nowa Era prezentuje publikacje: Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy – Szkoła ponadpodstawowa autorstwa Anety Niewęgłowskiej i Adama Kucharskiego (https://www.taniaksiazka.pl/poznac-przeszlosc-2-podrecznik-do-historii-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-i-technikum-zakres-podstawowy-szkola-ponadpodstawowa-adam-kucharski-p-1390702.html).

Treści zawarte w książce zostały opracowane zgodnie z wymogami aktualnej podstawy programowej nauczania historii w  zakresie podstawowym na etapie kształcenia szkół ponadpodstawowych i przekazane zostały w sposób przystępny dla młodzieży. Przejrzysta struktura podręcznika bardzo ułatwia uczniom owocne  korzystanie z publikacji. 

Co znajdziemy w podręczniku?

Zagadnienia omawiane w książce obejmują treści z zakresu epoki nowożytnej zredagowane przy użyciu prostego i zrozumiałego dla młodego człowieka języka. Najważniejsze wiadomości zostały w tekście dodatkowo wyróżnione, tak by uczeń szybko mógł odszukać potrzebne wiadomości. Po każdym dziale umieszczono zwięzłe podsumowania, dzięki którym możliwe jest urtwalenie wymaganego materiału i zweryfikowanie aktualnego poziomu opanowania zagadnień. Ten cel ułatwiają specjalnie opracowane osie czasu przedstawiające niezbędne informacje. Książka zawiera też liczne teksty źródłowe wraz z poleceniami, uczeń ma możliwość kształcenia takich umiejętności jak praca z tekstem, analiza danych statystycznych, selekcja i wartościowanie potrzebnych informacji, logiczne myślenie, odczytywanie niezbędnych danych z mapy. W publikacji zastosowano atrakcyjne dla młodzieży infografiki, które przybliżają mu wydarzenia historyczne i procesy na przestrzeni lat. Materiał został przedstawiony w sposób uporządkowany i chronologiczny, dzięki temu program nauczania historii w szkole ponadpodstawowej jest w pełni realizowany. w książce znajdziemy również ciekawostki historyczne i propozycje dodatkowych pozycji książkowych uzupełniających zawarte w publikacji zagadnienia.

Atrakcyjna szata graficzna książki czyni naukę przyjemniejszą i efektywniejszą, rozbudza zainteresowanie zagadnieniami historycznymi u uczniów. Podręcznik stanowi dużą pomoc dla młodzieży, która przygotowuje się do zdawania egzaminu dojrzałości z historii w zakresie podstawowym.